Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
Arie Biemondstraat 111 (LAB111)
NL 1054 PD Amsterdam (The Netherlands)
Tel: +31 (0)6 51195450
E-mail : info@vnap.nl
Internet : www.vnap.nl
De VNAP feliciteert Perdri Animation met het Gouden Kalf voor Under the Apple Tree van Erik van Schaaik.

Zie hier de trailer van Under The Apple Tree:

https://vimeo.com/126910252

DE VERENIGING NEDERLANDSE ANIMATIE PRODUCENTEN VNAP

VNAP voor betere financiering, deskundigheid, infrastructuur en internationaal netwerk

Het belang van animatie in de media groeit meer en meer. Bij de ontwikkeling van nieuwe mediaproducten wordt steeds meer animatie geïntegreerd.  Of het nu commercials zijn of serious games, previsualisaties of visual effects, familiefilms of documentaires, videoclips of series, YouTube vlogs, bumpers of station calls, voorlichtingsfilms of trainingsprogramma’s, animatie is er niet meer uit weg te denken uit onze hedendaagse visuele belevingswereld.

Langzaam maar zeker wordt het belang van animatie in den brede onderkend en overgenomen. Niet alleen specialisten produceren animatie, maar we zien steeds meer producenten die animatie in hun producties opnemen en zelf animatie gaan produceren. En er is een animatie basisstructuur in Nederland die opereren in al deze contexten mogelijk maakt, de recente Woezel en Pip serie en feature zijn hier een mooi voorbeeld van.

Ter illustratie van zijn doelen en focus onderscheidt de VNAP drie sporen, waar het gaat om animatie productie:

  1. De productie van animatie als autonome discipline in zowel korte, middellange als lange animatiefilms en televisieseries, in alle daarbij voorstelbare genres
  2. De productie van animatie segmenten die deel uitmaken van live-action producties en documentaires.
  3. De productie van animatie als geïntegreerde toegepaste discipline in bijvoorbeeld commercials, (serious) games, simulaties, educatieve toepassingen, industrieel design, architectuur, visualisaties, voorlichtingsfilms, motion design en special effects.

 

De VNAP komt op voor de belangen van animatie producenten van het eerste en tweede spoor. De hierbij horende belangen bestaan uit het verbeteren van de mogelijkheden in het produceren en distribueren van animatie in Nederland, en met name op het gebied van betere financiering, kennis, ervaring en het ontwikkelen van een internationaal netwerk, individueel en als industrie.

Waar nuttig en relevant zal de VNAP ook met vertegenwoordigers van het derde spoor optrekken en samen werken om gedeelde belangen te verdedigen.

Vanwege de specifieke productie aspecten voor animatie onderscheidt het zich natuurlijk van de andere filmdisciplines, hoewel het juist ook, als producenten verhalende producties veel gemeen heeft. Daarom werkt de VNAP op zeer vanzelfsprekende wijze nauw samen met andere producentenverenigingen zoals FPN, DPN en OTP.

 

Het stimuleren van de productie en distributie van animatie wil de VNAP concreet realiseren door:

  1. Financiering: In overleg te gaan met omroepen, fondsen, financiers en distributeurs voor het realiseren van meer producties, nieuwe exploitatiemodellen en financieringsmogelijkheden waaronder; incentive toegankelijk maken voor animatieseries en meer geld van de omroepen toegewezen te krijgen.
  2. Vertegenwoordiging: De belangen van producenten behartigen bij beleidsmakers in Europa en Nederland waaronder beleidsambtenaren bij verschillende ministeries, politieke partijen, provinciale staten en regionale overheden.
  3. Samenwerking: Actief samenwerken met andere belangenorganisaties zoals FPN, DPN, OTP, maar ook APCI, StOP NL, Sekam, Rodap, EYE (het nieuwe filmmuseum), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, HAFF, KLIK!, Playgrounds festival, en het Nederlands Film Festival.
  4. Kennis en ervaring: Het organiseren van delegaties naar Europese industrie evenementen zoals Cartoon Movie, Cartoon Business, Annecy, Cartoon Forum en animatie workshops organiseren op Nederlandse festivals en daarbuiten.
  5. Internationaal netwerk: Het aantrekken van de contacten met buitenlandse belangenorganisaties voor animatieproducenten, waaronder PACT (Great Britain), SPFA (Frankrijk), Belgische producenten, CARTOON Media, en belangrijke festivals.BESTUUR EN INFORMATIE

Tom van Waveren (voorzitter)
Jolande Junte (secretaris/penningmeester)
Daan Velsink (lid bestuur)

Ton Crone (directeur/manager)

Informatie over de VNAP kan worden ingewonnen bij de bestuursleden.

LEDEN

>> Anikey Studios
contact/email: Paco Vink en Albert 't Hoofd

>> Armadillo Film
contact/email: André Bos

>> Big Pixel
contact/email: Jeroen Hoekstra

>> Bosbros.nl
Contact/email: Jolande Junte

>> CinéTé Filmproduktie BV
contact/email: Willem Thijssen

>> The Drawing Room
contact/email: Jiek Weishut

>>Frame Order
contact/email: Daan Velsink

>> Heer en Meester
contact/email: Paul de Heer

>> Hoek, Line & Thinker
contact/email: Tom van Waveren

>> il Luster Producties
contact/email: Michiel Snijders

>> Ka-Ching Cartoons
contact/email: Joost van den Bosch

>> Lemming Film
contact/email: Leontine Petit

>> NMTrix Animation Studios
contact/email: Patrick Nijman

>> Pedri Animation BV
contact/email: Thomas Hietbrink

>> Studio Pupil
contact/email: Tünde Vollenbroek

>> seriousFilm
contact/email: Marc Thelosen

>> Spunky Productions
contact/email: Lee Ross

>> Submarine
contact/email: Bruno Felix

>> Telescreen BV
contact/email: Lisette Looman

>> Urrebuk
contact/email: Sander Alt

>> Valkproducties
contact/email: Richard Valk
ASPIRANT-LID